Wintervertellingen in Baardegem

Vroeger, toen er nog geen radio, TV of internet bestond, gebeurden er af en toe zaken die men niet kon verklaren en die meestal toegeschreven werden aan bovennatuurlijke maar vooral duistere krachten. ’s Avonds werden deze verhalen dan met veel drama verteld rond de kachel of het haardvuur. Op vrijdag 22 oktober 2021 wil de Heemkundige Kring De Faluintjes, samen met de Dorpsraad Baardegem en Ferm, dit gebruik in ere herstellen. De vertellingen starten om 19u15 en eindigen ca 20u15.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Activiteit

Het mondeling overgeleverd Klaarhaagverhaal in bas-reliëf

Al eeuwenlang, van generatie op generatie, wordt het verhaal doorverteld van de Meldertse pastoor die in tijden van pest, tweede helft van de 17de eeuw, zijn Klaarhaagse parochianen niet wou bedienen of ze in zijn kerk laten uit schrik om zelf niet het slachtoffer te worden van die vreselijke ziekte. Op 6 november onthullen we een kunstwerk dat dit verhaal verzinnebeeld.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Activiteit

Voorstelling vierde jaarboek

We zijn verheugd opnieuw te kunnen aanknopen met een mooie traditie, met name het organiseren van een ledenavond met als orgelpunt de plechtige voorstelling van ons vierde jaarboek.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Activiteit