jaarboek & mededelingenblad

Van 1988 tot 2018 gaf Heemkundige Kring ‘De Faluintjes’ een driemaandelijks tijdschrift uit. Elk nummer wass 128 pagina’s dik, A5-formaat, en bevatte telkens een aantal overvloedig geïllustreerde en zeer interessante heemkundige, volkskundige, geschiedkundige en genealogische bijdragen over elk van de vier Faluintjesgemeenten en de aangrenzende abdij Affligem.

In plaats van vier heemkundige tijdschriften per jaar geeft De Faluintjes sinds 2018 één jaarboek en vier mededelingenbladen uit. 

Het jaarboek wordt voorgesteld tegen het einde van het jaar en is meer dan een tijdschrift: het is een lijvige, kwalitatieve publicatie. Het is goed gevuld met interessante bijdragen rond de lokale geschiedenis van Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel en andere heemkundige artikels. Leden ontvangen het jaarboek gratis binnen hun lidmaatschap. 

Het jaarboek is, meer nog dan ons tijdschrift, een referentiewerk voor lokaal geschiedkundig onderzoek in de Faluintjesgemeenten.

Maar daar blijft het niet bij: tijdens het jaar ontvang je als lid ook vier keer per jaar een mededelingenblad. Dit blaadje is dunner dan ons vroegere tijdschrift en zal geen inhoudelijke artikels meer bevatten. Het mededelingenblad is wel bedoeld om activiteiten van de kring, lokale mededelingen en de heemkundige actualiteit in de regio mee te delen en aan te kondigen. Daarnaast zal je er enkele kleinere, vaste rubrieken in kunnen terugvinden.

De Heemkundige Kring “De Faluintjes” roept eenieder op om ook eens in de pen te kruipen en een artikel in verband met de geschiedenis van onze streek en zijn bewoners te verzorgen voor ons tijdschrift.  Er zijn immers nog zovele zaken uit ons rijke verleden die niet of nog niet voldoende werden beschreven.  Iedere auteur is evenwel verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem ondertekende bijdrage.  Bijdragen en/of foto’s kunnen steeds bij één van onze bestuursleden in bruikleen worden bezorgd.  De teruggave ervan is gegarandeerd.

Eindredactie en secretariaat: Fons Dierickx, Grote Baan 193 – 9310 Herdersem, 053/21.61.72, dierickx.alfons@telenet.be.


De artikels van ons tijdschrift zijn terug te vinden via de artikelendatabank van Heemkunde Vlaanderen. Deze databank is te doorzoeken via de website www.heemkundeartikels.be