jaarboek & mededelingenblad

Van 1988 tot 2018 gaf Heemkundige Kring ‘De Faluintjes’ een driemaandelijks tijdschrift uit. Elk nummer wass 128 pagina’s dik, A5-formaat, en bevatte telkens een aantal overvloedig geïllustreerde en zeer interessante heemkundige, volkskundige, geschiedkundige en genealogische bijdragen over elk van de vier Faluintjesgemeenten en de aangrenzende abdij Affligem.

In plaats van vier heemkundige tijdschriften per jaar geeft De Faluintjes sinds 2018 één jaarboek en vier mededelingenbladen uit. 

Het jaarboek wordt voorgesteld tegen het einde van het jaar en is meer dan een tijdschrift: het is een lijvige, kwalitatieve publicatie. Het is goed gevuld met interessante bijdragen rond de lokale geschiedenis van Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel en andere heemkundige artikels. Leden ontvangen het jaarboek gratis binnen hun lidmaatschap. 

Het jaarboek is, meer nog dan ons tijdschrift, een referentiewerk voor lokaal geschiedkundig onderzoek in de Faluintjesgemeenten.

Maar daar blijft het niet bij: tijdens het jaar ontvang je als lid ook vier keer per jaar een mededelingenblad. Dit blaadje is dunner dan ons vroegere tijdschrift en zal geen inhoudelijke artikels meer bevatten. Het mededelingenblad is wel bedoeld om activiteiten van de kring, lokale mededelingen en de heemkundige actualiteit in de regio mee te delen en aan te kondigen. Daarnaast zal je er enkele kleinere, vaste rubrieken in kunnen terugvinden.

De Heemkundige Kring “De Faluintjes” roept eenieder op om ook eens in de pen te kruipen en een artikel in verband met de geschiedenis van onze streek en zijn bewoners te verzorgen voor ons tijdschrift.  Er zijn immers nog zovele zaken uit ons rijke verleden die niet of nog niet voldoende werden beschreven.  Iedere auteur is evenwel verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem ondertekende bijdrage.  Bijdragen en/of foto’s kunnen steeds bij één van onze bestuursleden in bruikleen worden bezorgd.  De teruggave ervan is gegarandeerd.

Eindredactie en secretariaat: Fons Dierickx, Grote Baan 193 – 9310 Herdersem, 053/21.61.72, dierickx.alfons@telenet.be.


De voorloper: Tijdschrift Heemkundige Kring De Faluintjes
1988-2017

De voorloper van ons Mededelingenblad en van ons Jaarboek verscheen voor het eerst in 1988. Gedurende dertig jaren viel het tijdschrift om de drie maanden in de bus van onze leden. Oorspronkelijk omvatte het 32 bladzijden A5. De tweede jaargang waren dat er 40 en vanaf 1991 verschenen al 60 pagina’s. De  omvang bleef steeds groeien via 80 blz. in 1995, 100 in 1998 en 120 in 1999. Uiteindelijk kreeg het tijdschrift een nieuw uitzicht in 2002 en kregen de leden ieder trimester 128 pagina’s aangeboden. Na 30 jaren werd in 2018 het tijdschrift vervangen door zijn grote broer ‘het jaarboek’, vergezeld van het driemaandelijks ‘Mededelingenblad’.

Inventaris van alle verschenen artikels

Het tijdschrift is dus een belangrijk stuk erfgoed. Daarom hebben wij een volledige inventaris opgemaakt van alle 1324 artikels. Deze inventaris, die telkens de auteur(s), de titel, de jaargang en het nummer vermeldt, verwijst ook naar de deelgemeente waarover het artikel handelt. Je kan dit document gemakkelijk doorzoeken via de zoekfunctie.

Ook het jaarboek heeft ondertussen al een uitgebreide lijst artikels voortgebracht. De artikels tot op heden vind je hier terug.