historiek

ontstaan

Op 21 augustus 1986 werd, op initiatief en op voorstel van Fons Dierickx uit Herdersem, de sinds enkele maanden eerder heropgerichte heemkring “Morcelle” uit Moorsel uitgebreid tot de vier Faluintjesgemeenten: Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel.  De nieuwe bestuursploeg uit Moorsel, Gaston Permentier, Alfred De Block, Pieter Van Brempt en Herwig Van der Borght, werd geleidelijk aangevuld met vertegenwoordigers uit de overige drie gemeenten: vooreerst Herdersem, dan Baardegem en als laatste van de vier Meldert.  In haar vergadering van 2 oktober 1986 besliste het toenmalige vijfkoppige bestuur de benaming van de kring officieel te wijzigen in Heemkundige Kring “De Faluintjes”.

De eerste jaren werd, naast het “dagelijks bestuur” ook gewerkt met een “adviesraad”, een ruimere groep van geïnteresseerden uit de vier gemeenten, die jaarlijks samenkwamen om de werking te evalueren en ideeën aan te reiken.  Sinds 1991 werd deze vergadering echter niet meer georganiseerd.

Onze vereniging, die zich zeer snel heeft geprofileerd, heeft zich tot doel gesteld de studie, de inventarisatie, het behoud en de bescherming van het cultuurpatrimonium van de Faluintjesstreek te bevorderen, en dit door het inrichten van voordrachten, tentoonstellingen, andere activiteiten en acties, de publicatie van een tijdschrift, gelegenheidspublicaties, en dergelijke.

Dat in dit werkgebied een heemkundige werking noodzakelijk was en ten volle werd geapprecieerd, blijkt uit de zeer snelle evolutie van het ledental, dat vooral in de aanvangsjaren pijlsnel de hoogte in ging, maar ook nu nog steeds een gestage groei kent.  Begin 2003 bedroeg het aantal leden van onze vereniging 1.235 leden-gezinnen en dit op een bevolkingstotaal van ca. 11.800 inwoners voor de vier Faluintjesgemeenten.

Vanaf 1 januari 1988 werd ook gestart met de uitgifte van een driemaandelijks tijdschrift.  Aanvankelijk een bescheiden nummer, nadien uitgegroeid tot een mooie en overvloedig geïllustreerde uitgave van telkens 128 bladzijden met bijdragen over de vier Faluintjesgemeenten.  Ons tijdschrift bevat naast de bijdragen van diverse auteurs ook telkens een aantal specifieke mededelingen voor onze leden, waardoor de band met deze zeker verstevigd wordt.
Naast het tijdschrift is onze vereniging ook bijzonder actief in het organiseren van tentoonstellingen en andere manifestaties en het uitgeven van allerlei publicaties.

In verband met het behoud van waardevolle gebouwen, kunstvoorwerpen en sites werden in het verleden ook reeds tal van acties ondernomen in ons werkgebied (sommige met, andere helaas zonder succes): behoud gemeentehuizen van Herdersem en Moorsel, klasseringsaanvragen van diverse monumenten, restauratieprojecten roerend erfgoed en vooral ook adviezen naar de lokale overheid toe.  Ook de jaarlijkse ledenuitstap met begeleide wandelingen en bezoeken aan telkens een andere stad of streek in binnen- en buitenland is een vaste waarde geworden voor vele van onze leden.

overzicht van de activiteiten

januari 1987:uitgifte bedevaartvaantje en tentoonstelling rond H. Gudula (Moorsel)
september 1987:tentoonstelling “De Faluintjes vroeger” (Herdersem)
september 1988:uitgifte boek “Moorsel. Een kijkboek”
januari 1989:uitgifte bedevaartvaantje en tentoonstelling “Sint-Antonius Abt te Herdersem” (Herdersem)
februari 1989:tentoonstelling “Baardegem op grootouders wijze” (Baardegem)
september 1989:tentoonstelling “Een eeuw Meldert” (Meldert)
september 1990:tentoonstelling “Bier, brouwerijen en cafés te Moorsel en omgeving” (Moorsel)
januari 1991:tentoonstelling “Devotieprenten in de Faluintjes en Medailles van Jacques Wiener” (Herdersem)
maart 1991:uitgifte boek “Baardegem. Een kijkboek”
juli 1991:herdenking “Vliegtuigcrashes in de Faluintjes tijdens de Tweede Wereldoorlog” (Moorsel)
januari 1993:tentoonstelling “Tis al vant vercken” (Herdersem)
september 1993:deelname Open Monumentendag Aalst met tentoonstelling “De Faluintjes in kaart en beeld” (Meldert)
december 1993:uitgifte boek “Meldert. Een kijkboek”
april 1994:“Hulde Dr. Jan Caudron” (Moorsel)
juni 1994:tentoonstelling “De Faluintjes in kaart en beeld” (Moorsel)
juli-december 1994:restauratieproject schilderijen en beeld in de O.-L.-Vrouw-Hemelvaartkerk te Herdersem
september 1994:deelname Open Monumentendag Aalst met tentoonstelling rond de Leirekensroute (Aalst)
januari 1995:tentoonstelling “Kant uit het Land van Aalst” (Herdersem)
juni 1996:tentoonstelling in samenwerking met Tinnenhoekschool (Moorsel)
januari 1997:tentoonstelling “Abdijen in en rond de Faluintjes” (Herdersem)
februari 1997:uitgifte boek en tentoonstelling “Verzorg ons erfgoed. Inventaris waardevolle monumenten en landschappen in de Faluintjes” (Belfort – Aalst)
september 1997:deelname Open Monumentendag Aalst met tentoonstelling “Brouwerijen te Moorsel” (Moorsel)
november 1997:tentoonstelling “1600 jaar Sint-Martinus” (Moorsel)
juni 1998:tentoonstelling “100 Jaar klooster en school van de H. Vincentius à Paulo te Meldert” (Meldert)
september 1998:deelname Open Monumentendag Aalst met tentoonstelling “Het verenigingsleven in de Faluintjes” (Meldert)
januari 1999:tentoonstelling “Van frank tot euro” (Herdersem)
februari 1999:uitgifte herdenkingsprentje en tentoonstelling “Sint-Apollonia te Meldert” (Meldert)
september 1999:Faluintjesmonument “Het Gebaar” in samenwerking met V.V.V. De Faluintjes en de stad Aalst (Moorsel)
november 2000:tentoonstelling “Moorsel vroeger” naar aanleiding van 125 jaar Davidsfonds (Moorsel)
januari 2001:tentoonstelling “Geneeskunde en gezondheidszorg in de Faluintjes” (Herdersem)
mei 2001:organisatie Gouwdag Heemkunde Oost-Vlaanderen “Van Affligem tot de Dender te Herdersem … De Meldertse zandsteen achterna …”
april 2002:deelname Erfgoedweekend Aalst “Verzamelen” (Aalst)
januari 2003:tentoonstelling “Bedrijfsleven in en rond de Faluintjes” (Herdersem)
september 2003:deelname Open Monumentendag Aalst met tentoonstelling “De Meldertse zandsteen” (Meldert)
september 2004:tentoonstelling “De Eerste en Tweede Wereldoorlog in en rond de Faluintjes” met Bevrijdingsfeesten (Meldert)
januari 2005:tentoonstelling “Muziekmaatschappijen in de Faluintjes” (Herdersem)
september 2005:tentoonstelling “De Sint-Walburgakerk en -parochie” (Meldert) met uitgifte van brochure parochiekerk en herdenkingsprentje Sint-Walburga.
juni 2006:tentoonstelling “Sport in de Faluintjes” (Moorsel)
september 2006:tentoonstelling “De hopcultuur” (Meldert) met inhuldiging van het levend hopmonument (Meldert)
januari 2007:tentoonstelling “De Wieze-Oktoberfeesten 1956-1986” (Herdersem)
maart 2007:tentoonstelling “100 jaar Tinnenhoekschool” (Moorsel)
september 2007:tentoonstelling “Zandschilderkunst te Hekelgem” (Meldert)
augustus 2008:inwijding Mariakapelletje aan lindeboom Lochteveld (Meldert)
januari 2009:tentoonstelling “De Faluintjes tijdens de Eerste Wereldoorlog” (Herdersem)
september 2009:tentoonstelling “Meldertvijver 350 jaar oud” (Meldert)
januari 2010:terugkeer en wijding Sint-Antoniusbeeld in de Sint-Antoniuskapel (Herdersem)
januari 2011:tentoonstelling “Herdersem in oude foto’s” (Herdersem)
17 april 2011:Heemdag Oost-Vlaanderen “Hop in de Faluintjes”
Juli 2011:Tentoonstelling “125 jaar Belgisch trekpaard in de Faluintjes” (Pikkeling – Herdersem)
September 2011:Tentoonstelling en voorstelling boek “Da Was nen toëd, joeng” (Meldert)
jan-feb 2012:tentoonstelling “De Heilige Gudula 712-2012” (Stedelijk Museum Aalst)
22 april 2012 (Erfgoeddag):wandeling “In het spoor van Gudula” (Herdersem-Moorsel)
september 2012:tentoonstelling “Meldert mobiel” (Meldert)
6 oktober 2012:colloquium en voorstelling boek over de H. Gudula (Herdersem)
januari 2013:tentoonstelling “Verkiezingen in de Faluintjes” (Herdersem)
september 2013:tentoonstelling “Melderts verleden” (Meldert)
April 2014 (Erfgoeddag):Tentoonstelling en panelgesprek ‘Vier dorpen, één stad’ (Moorsel)
September 2014:Tentoonstelling “De Groote Oorlog in Melder” (Meldert)
Januari 2015:Tentoonstelling “De imkerij in de Faluintjes” (Herdersem)
Februari 2015Filmavond “Moorsel vroeger” (Moorsel)
Juli 2015Inhuldiging gedenkplaat Frans Fransaer (Moorsel)
Juli 2015Tentoonstelling en voorstelling boek “De Faluintjes 1940-1945” (Moorsel)
September 2015Tentoonstelling ‘Meldertse kunst in de pastorij’ (Meldert)
Januari 2016Bevlagginsactie en fotografieopdracht Sint-Antoniuskermis (Herdersem)
Februari 2016Filmavond “Moorsel vroeger II” (Moorsel)
September 2016Tentoonstelling “Wat zit er in de Affligemse ondergrond?” (Meldert)
Januari 2017Tentoonstelling “Sint-Antonius in beeld” (Herdersem)
April 2017 (Erfgoeddag):Erfgoedproject “Karakters op rust” (Herdersem)

lijst van bestuursleden van 1986 tot nu

 • Gaston Permentier, Moorsel, 1986-1993, voorzitter 1986-1987, erevoorzitter 1987-1993.
 • Alfred De Block, Moorsel, 1986-1987, secretaris 1986.
 • Pieter Van Brempt, Moorsel, 1986-1995, penningmeester 1986-1995.
 • Herwig Van der Borght, Moorsel, 1986-2003, voorzitter 1987-2003.
 • Fons Dierickx, Herdersem, 1986-heden, secretaris, redactiesecretaris 1987-heden, voorzitter 2017 – heden.
 • Eddy Wille, Baardegem, 1986-1996, archivaris 1988-1996.
 • Fons De Koninck, Meldert, 1986-1987.
 • Koen Van Overstraeten, Herdersem, 1987-1989
 • Marnix Pieters, Herdersem, 1987-1989 en 1992-1994.
 • Erik Wauters, Meldert, 1987-2002, ondervoorzitter 1987-2002.
 • William Ruyssinckx, Baardegem, 1987-1988.
 • Louis Baert, Meldert, 1987.
 • Leo Wille, Meldert, 1987-1990.
 • Erwin Sabbe, Baardegem, 1987-1988.
 • Arnold Van de Perre, Meldert, 1988-heden, ondervoorzitter 2019-heden.
 • Leo Loos, Moorsel, 1988-2013.
 • Luc Van den Berghe, Baardegem, 1988.
 • Herman Crabbe, Baardegem, 1988-2010.
 • Myriam Schoonjans, Baardegem, 1988-1992.
 • Jan De Clerck, Baardegem, 1989-2018.
 • Firmin De Smet, Herdersem, 1989-2012, penningmeester 1995-2012.
 • Frans Cleymans, Meldert, 1991-2014, verslaggever 2010-2014.
 • Frans Fransaer, Moorsel, 1992-2010.
 • Danny Wille, Meldert, 1992-2017, verslaggever 1994-2010, voorzitter 2003-2017.
 • Edward Bauwens, Moorsel, 1995-1996.
 • Ariël Van den Bossche, Moorsel, 1995-heden, archivaris 1996-heden.
 • Fred Van Biesen, Moorsel, 2003-heden, ondervoorzitter 2017-heden.
 • Johan Blaton, Meldert, 2006-heden, penningmeester 2012-heden.
 • Philippe Callaert, Baardegem, 2006-heden.
 • Roger Latoir, Moorsel, 2008-heden.
 • Freddy Van den Steen, Herdersem, 2012-heden.
 • Pieter Van den Bossche, Moorsel, 2012-2013.
 • Wilfried Moens, Moorsel, 2013-heden.
 • Pieterjan Buggenhout, Herdersem, 2013-heden, communicatie 2015-heden
 • Koen Delmoitie, Herdersem, 2013-heden.
 • Linda Van der Meeren, Meldert, 2016-2017.
 • Gilbert De Cort, Meldert, 2018-heden.
 • Louis De Ridder, Moorsel, 2018-heden.
 • Frans Saeys & Simonne Jacobs, Moorsel, vrijwillige medewerkers, 2020-heden.
 • Linda Volkaert, Meldert, 2021-heden.