Voorstelling vierde jaarboek

We zijn verheugd opnieuw te kunnen aanknopen met een mooie traditie, met name het organiseren van een ledenavond met als orgelpunt de plechtige voorstelling van ons vierde jaarboek.

Het vierde jaarboek van de Heemkundige Kring De Faluintjes is in druk. Het boek is de waardige opvolger van drie reeds eerder gepubliceerde jaarboeken sinds de transformatie in 2018.  

Dit jaarboek is een heemkundige publicatie met een gevarieerde inhoud in 16 bijdragen (zie verder onder inhoudstafel) op 552 pagina’s en met ca. 350 nooit eerder gepubliceerde foto’s en illustraties uit het verre en meer nabije verleden van de vier Faluintjesgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel.

De feestelijke voorstelling zal plaatsvinden op vrijdag 29 oktober 2021 om 19.30 uur in de Sint-Martinuskerk te Moorsel. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

Wij nodigen alle leden van onze kring uit op deze heemkundige avond en hopen hen een exemplaar van ons jaarboek te mogen overhandigen. Ook niet-leden en sympathisanten zijn van harte welkom op deze voorstelling.

Na het officiële gedeelte kunnen de leden en intekenaren hun exemplaar van het jaarboek afhalen aan de infobalie bij de ingang van het Trefcentrum ‘Bergsken’, achter de pastorie, waar ook de receptie zal plaats vinden. Wie nog geen lid is of wie niet intekende, kan ter plaatse nog een exemplaar aankopen, dit zolang de voorraad strekt.

Na deze avond kunnen de leden en intekenaren hun exemplaar ook afhalen bij één van volgende bestuursleden (liefst na afspraak):

op het programma

 • Verwelkoming en bondig overzicht van de inhoud door Fons Dierickx, voorzitter Heemkundige Kring De Faluintjes
 • Muzikaal intermezzo door het duo Curly & Grey uit Meldert (deel1)
 • Lezing ‘Van stammenee tot zomerbar, het caféleven vroeger en nu’ door Marc De Bie, auteur en verteller van eigen bodem
 • Muzikaal intermezzo door het duo Curly & Grey uit Meldert (deel2)
 • Overhandiging van de eerste exemplaren
 • Receptie voor alle aanwezigen in het Trefcentrum ‘Bergsken’

technische gegevens

 • Formaat: gesloten 165 x 235 mm
 • Binnenwerk: 552 pagina’s, ca. 350 illustraties, kleurendruk, maco mat 115 gr
 • Omslag: papier 250 gr, matte plastificatie
 • Prijs: gratis voor de leden 2021, niet-leden: 30 euro

Wie geen lid is, kan nog reserveren door overschrijving van het bedrag van 30 euro naar rekeningnummer BE16 0682 2085 4374 van Heemkundige Kring De Faluintjes, Grote Baan 193, 9310 Herdersem, of bij één van onze bestuursleden.  

inhoudstafel

 • Edito bij het vierde jaarboek – Fons Dierickx
 • De familie A Costis in Baardegem – Jan C.A. De Clerck
 • Persoonsbeschrijvingen in het Baardegems – Marc De Bie
 • Vloeken in het Baardegems – Marc De Bie
 • Baardegemse cafétaal – Marc De Bie
 • Nieuwe straatnamen en hernummering van de huizen in Baardegem (1947-1963) – Bart Van Langenhoven
 • Inwoners en plaatsnamen te Herdersem in 1569 – Herman Bruyland
 • De familie Muylaert en aanverwanten, een familie met invloed te Herdersem en omgeving – Fons Dierickx
 • Herdersem en de Dender – Freddy Van den Steen
 • De Klaarhaag: levend Meldert en dood Moorsel, een twistgebied met twijfelgrens – Arnold Van de Perre
 • Vergeten soldaat? Constantinus Raymondus De Wolf (‘nonkel Mong’) uit Meldert – Maria Bogaert-Van Langenhoven
 • Memoires van Gustaaf Van de Velde (‘Klossens Staaf’) (1914-2002) – Arnold Van de Perre
 • Het O.-L.-V.-Kapittel te Dendermonde, leenheer van de vrijheerlijkheden Moorsel en Gevergem – Ariël Van den Bossche
 • De molenaarsfamilie Van Lierde te Moorsel – Edmond Schoon & Ben Vermoesen
 • De pachters van de abdij Affligem in onze Faluintjesgemeenten in 1796 (deel 4 – Moorsel) – Edmond Schoon & Ben Vermoesen
 • Boerenbond(en) in Moorsel – Fred Van Biesen
 • Frans Fransaer, een globetrotter van ‘t Kruisabeel – Patrick Auwelaert

Meer info: 053/21 61 72 – 0472/517 516 – dierickx.alfons@telenet.be