Het mondeling overgeleverd Klaarhaagverhaal in bas-reliëf

Al eeuwenlang, van generatie op generatie, wordt het verhaal doorverteld van de Meldertse pastoor die in tijden van pest, tweede helft van de 17de eeuw, zijn Klaarhaagse parochianen niet wou bedienen of ze in zijn kerk laten uit schrik om zelf niet het slachtoffer te worden van die vreselijke ziekte.

De pastoor van Moorsel ontfermde zich dan over de Klaarhagenaars en uit dankbaarheid bleven ze naar de Moorselse parochiekerk gaan.

Foto: JP Swirko

De Meldertenaren voelden zich altijd wat onwennig bij dat verhaal, want hun medeparochianen uit de Klaarhaag werden in de steek gelaten door hun parochieherder die niet herderlijk had gehandeld waardoor ze zich ook wat mee verantwoordelijk voelden en zich wat schaamden.

Er waren wel wat verzachtende omstandigheden, vonden ze. De pastoor had schrik van de pest, werd gezegd: was de pest in de Klaarhaag dan gevaarlijker en besmettelijker dan de pest die ook in Meldert lelijk huishield? Was de onderkant van Kokerij en dus het begin van de Klaarhaag toen niet overstroomd door de Zwitjensbeek, de Oliemeersbeek en de Molenbeek, zodat de Meldertse pastoor niet door kon? En had de pastoor niet te veel werk met zijn Meldertse zieken en doden waardoor hij de mensen uit het verre Klaarhaag jammer genoeg aan hun lot moest overlaten: een geval van heirkracht dus?

Hoe zat dat nu eigenlijk? Dat hebben we trachten uit te vissen in ons artikel ‘De Klaarhaag: levend Meldert en dood Moorsel, een twistgebied met twijfelgrens’ in het Jaarboek 2021.

We vertelden dit mondeling overgeleverd Klaarhaagverhaal aan kunstenaar Patrick Van Craenenbroeck en stelden voor om er een bas-reliëf van te maken met de belangrijkste protagonist, de Meldertse pastoor, in het centrum, omringd door de belangrijke kerkelijke gebouwen van toen (1660 – 1670). Patrick kwam een namiddag ter plaatse om de geest en de omgeving op te snuiven en ging dan aan het werk. Het resultaat is verbluffend met helemaal bovenaan de abdij Affligem, de gangmaker van onze streek, in volle glorie met twee abdijkerktorens en veel hop en bos in het rond.

Foto: JP Swirko

Dit kunstwerk werd door de Heemkundige Kring De Faluintjes ingehuldigd op zaterdag 6 november om 15 uur aan de Klaarhaagstraat, vlakbij de scheiding van de parochies Meldert en Moorsel en de vroegere grens van het Graafschap Vlaanderen met het Hertogdom Brabant. Namen het woord: voorzitter Fons Dierickx, kunstenaar Patrick Van Craenenbroeck, opdrachtgever Arnold Van de Perre en afsluiter door Bert Kruismans, een man uit de Klaarhaag. We sloten af, hoe kan het anders, met een glaasje Affligem aangeboden door de brouwerij Alken – Maes en drankencentrale Nuelant-Baardegem.

Collage van enkele details van het bas-reliëf met kunstenaar Patrick Van Craenenbroeck bovenaan. De pastoor van Meldert onderaan in het midden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *