De Heilige Gudula terug ‘in beeld’

2012

Precies tien jaar na het “Gudulajaar’ in 2012, de 1300ste verjaardag van het overlijden van de heilige, wordt een beeld ingezegend. In 2012 organiseerde onze Heemkundige Kring, in samenwerking met diverse verenigingen, een succesvol Gudulajaar. Van 7 januari tot 18 februari liep een overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum te Aalst. Op 8 januari had het jaarlijks ledenfeest van de confrérie van de H. Gudula plaats te Moorsel. De plechtige eucharistieviering, met als voorganger de Gentse bisschop Mgr. Van Looy, werd rechtstreeks uitgezonden door de VRT. Vertegenwoordigers uit Rhede (Duitsland), Lochem (Nederland) en Eibingen (Duitsland) waren hier o.a. getuige van de overdracht van de relikwie, een stukje schedel van de heilige, door de bisschop van Eibingen waar de schedel berust.

Op Erfgoeddag, 22 april 2012, werd de wandelroute ‘In het spoor van Gudula’ ingestapt, van Herdersem naar Moorsel. Kaarten van deze wandeling zijn nog steeds verkrijgbaar aan 2 euro. In mei ging een driedaagse reis naar de Gudulaparochies van Rhede (Dl) en Lochem (Nl) door. In juli stond het jaarlijks bloementapijt van de Pikkeling ook in het teken van Gudula. Het feestjaar werd bekroond met een colloquium en de publicatie “Een maagd belaagd. 1300 jaar Heilige Gudula in 20 cultuurhistorische bijdragen.”

Sinte-Goedele in het Reynegom getijdenboek (collectie KBS)

2022

Twee jaar geleden, in mei 2020, kon de coördinator-stichter van het Gudulacomité, Herman Vermoesen, een mooi kunstwerk dat de H. Gudula voorstelt, van de schroothoop redden. Het haut-reliëf sierde gedurende vele jaren de vroegere woning van Frans Jacobs en Marlene Müller in de Gierlastraat, eertijds Gudulastraat. Een uitgebreid verslag verscheen in ons Mededelingenblad 2020 nr. 3.

Uiteindelijk kwam het beeld terecht bij Frans en Simonne Saeys-Jacobs, de dochter van de vroegere eigenaars. Het gerestaureerde beeld kan nu een nieuw leven beginnen aan de voorgevel van de woning van Pieter Van den Bossche en Annemie Saeys, dochter van Frans en Simonne. De inzegening zal niet onopgemerkt voorbijgaan.

Op zaterdag 8 januari 2022, de feestdag van de H. Gudula, nodigen het Gudulacomité Moorsel en de Heemkundige Kring De Faluintjes iedereen uit tot de feestelijke inzegening van het gerestaureerde gevelbeeld.

Het programma vermeldt: om 18 uur samenkomst aan de Duivelsput, bij het glasraam van de H. Gudula, aan de grens tussen Herdersem (Gudstraat) en Moorsel (Kattenbroek). Er wordt een korte gelegenheidstoespraak gehouden door Paul Stockman, een initiatiefnemer voor de realisatie van het glasraam. De aanwezigen wandelen dan naar de Kattenbroekstraat, huisnummer 6D. In de groep zullen een aantal kaarsjes en lantaarntjes en de Gudularelikwie worden meegedragen. Na een vertelling over het beeld en de legende van de Heilige, zal E.H. Pastoor Dirk Moereels het beeld inzegenen. Er wordt afgesloten met een muzikaal intermezzo.

Als de coronamaatregelen het toelaten voorziet men ook nog een hapje en een drankje.

Iedereen hartelijk welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *