Een vergane glorie… Poeliers in de Faluintjes

Op 1 september 2023 verschijnt het eerder aangekondigde werk over de poeliers in onze Faluintjes onder de titel: Een vergane
glorie … Poeliers in de Faluintjes. Met deze uitgave wil de Heemkundige Kring De Faluintjes het beroep van poelier de
waardering schenken die het verdient. Over een periode van ruim tweehonderd jaar verdienden talrijke gezinnen hier bij ons
hun dagelijks brood met deze stiel en velen onder hen steunden daarbij ook heel wat verenigingen en organisaties. Met gepaste
trots mogen we gerust stellen dat de Faluintjes gedurende talloze jaren het grootste aantal poeliers telde in heel Vlaanderen.
Van een streekgebonden stiel gesproken …

Het was geen sinecure voor de auteur om al deze poeliers en hun voorouders terug te vinden en te situeren binnen hun familiebanden.
Pas vanaf het midden van de 19de eeuw begon het beroep van poelier in onze streek door te breken. Aanvankelijk was dit niet meer dan een activiteit die een aantal vooruitziende boeren, wellicht uit noodzaak, naast hun werk op het land en de boerderij uitoefenden. Geleidelijk aan werd deze bedrijvigheid meer winstgevend en werd door een aantal families enkel nog aan kippenkweek en –verkoop gedaan. Opmerkelijk ook is het feit dat deze activiteit behoorde tot het terrein van een beperkt aantal families binnen onze Faluintjes. Familienamen als De Meersman, Aelbrecht, De Wolf, Van den Steen,
Pieters, Buyl, Cooreman, Boel, enz. zullen voor altijd met dit beroep verbonden blijven.

In een eerste uitgebreid hoofdstuk heeft de auteur, bestuurslid Freddy Van den Steen, het over het ontstaan van de poelierderij
als apart beroep en de verdere evolutie tot op de dag van vandaag. Vervolgens legt hij aan de hand van een aantal familieschema’s
de link tussen de verschillende families die in de Faluintjes als poelier actief zijn geweest. In een laatste deel geeft hij een overzicht (met uitvoerige beschrijving) van alle personen uit de vier deelgemeenten die ooit in deze sector actief zijn geweest of nog zijn. Het geheel is overvloedig geïllustreerd met talloze foto’s en/of documenten.

We danken Freddy oprecht voor het vele opzoekings- en schrijfwerk dat tot deze unieke publicatie heeft geleid. Zonder de bereidwillige hulp van de vele poeliers, ex-poeliers, poeliersgasten, verwanten, kennissen en medebestuursleden, die de auteur bijstonden met tekstbewerking, documenten, foto’s en verhalen, kon dit werk ook niet worden gepubliceerd. Zij allen verdienen onze grootste dank! Ook dank aan Anny De Maght-Aelbrecht, ere-burgemeester der stad Aalst, voor het schrijven van het voorwoord van dit boek.


Technische gegevens

Formaat: gesloten 210 x 296 mm
Binnenwerk: ca. 200 pagina’s, 350 illustraties, kleurendruk, maco mat 115 g
Omslag: papier 250 g, matte plastificatie
Oplage: 400 exemplaren
Prijs: 35 euro voor wie intekent vóór 15 augustus 2023 / 40 euro bij verschijnen vanaf 1 september
2023 (dit zolang de voorraad strekt)


Bestelling

Intekenen kan door overschrijving van het verschuldigde bedrag (… x 35 euro) naar rekening BE16 0682 2085 4374 op naam van Heemkundige Kring De Faluintjes, Grote Baan 193, 9310 Herdersem, met als mededeling ‘……. ex. Poeliers + naam’ of door afgifte van het verschuldigde bedrag aan één van onze bestuursleden en dit ten laatste op 15 augustus 2023.

Voorstelling

De nieuwe publicatie zal worden voorgesteld ter gelegenheid van Meldert-kermis op vrijdag 1 september 2023 te 19.30 uur in de grote kantine van de sporthal van voetbalclub Thor Kokerij-Meldert, Nedermolenstraat 5 te Meldert. Deze locatie wordt ons gratis ter beschikking gesteld uit sympathie voor het onderwerp, waarvoor van harte dank aan het bestuur van Thor Kokerij. Alle intekenaren kunnen vanaf dan ook hun exemplaar komen afhalen. Na de voorstelling wordt aan alle aanwezigen een receptie aangeboden. Iedereen is van harte welkom! De toegang is gratis.

Tentoonstelling

Naar aanleiding van de publicatie van het werk ‘Een vergane glorie … Poeliers in de Faluintjes’ organiseert de Heemkundige Kring De Faluintjes eveneens een tentoonstelling met talloze originele foto’s en documenten rond ditzelfde onderwerp. Deze tentoonstelling gaat door op zondag 3 september 2023 in de lokalen van de voormalige pastorij op het Dorp te Meldert doorlopend van 12 tot 18 uur. De toegang is vrij en iedereen is welkom!

Organisatie: Heemkundige Kring De Faluintjes met steun en medewerking van Erfgoedcel Denderland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *