Op naar ons zesde jaarboek!

Op vrijdag 27 oktober 2023 te 19.30 uur zal ons zesde jaarboek aan het publiek worden voorgesteld in de Sint-Martinuskerk te Moorsel. De verdeling zal gebeuren in het Trefcentrum ‘Bergsken’ naast de parochiekerk. Het programma voor deze avond ligt nog niet helemaal vast. In ieder geval zal deze avond, in navolging van de vorige jaren, zeker de moeite waard zijn… Noteer deze datum alvast in je agenda, het wordt opnieuw een prachtavond!

Meer details over het programma en het praktisch verloop van onze zesde ‘heemkundige avond’ zullen nog in ons volgende
mededelingenblad nummer 4 van begin oktober worden meegedeeld. Het jaarboek wordt, net als de vorige vijf, een heel lijvig en goed gedocumenteerd boek van alweer meer dan 500 pagina’s,
verzorgd en in kleur uitgegeven met tientallen foto’s en afbeeldingen van personen, documenten en gebeurtenissen uit het
verleden van de Faluintjes.

Wie zijn lidmaatschap voor het lopende jaar 2023 reeds heeft betaald, hoeft zich geen zorgen te maken. Hij/zij krijgt het
boek gratis! Wie zijn lidmaatschap voor dit jaar nog niet heeft betaald, vindt op het adreslabel naast zijn naam de letters N.
B. Gelieve in dat geval zo snel mogelijk je lidmaatschapsbijdrage voor 2023 (€ 25 als gewoon lid of € 40 als erelid) over te schrijven naar onze rekening IBAN16 0682 2085 4374 op naam van Heemkundige Kring De Faluintjes.

Wie op het moment van de voorstelling van het jaarboek geen lid is van onze vereniging, zal het boek nog kunnen aankopen
tegen de prijs van € 40 per exemplaar. De jaarboeken zullen op diezelfde avond ook ter beschikking worden gesteld van de aanwezige leden. Wij hopen u allen dan ook zeer talrijk te mogen begroeten op onze zesde heemkundige avond.

De toegang is vrij en iedereen is van harte welkom!


Overzicht van de ingestuurde bijdragen:

 • Faluintjes: een andere verklaring van de naam
 • Militairen 1914-1918 uit de Faluintjes
 • Van hoefsmidse tot bouwsmederij (Smederij De Boeck –
  Baardegem)
 • Vijf maal Joostens (Baardegem)
 • Omtrent Vonck
 • De inboedel van pastoor Arnold de Bidou van Baardegem
 • De Kapel Ten Beeldeken te Herdersem en hoe ze de geschiedenis
  van een dorp verbeeldt
 • Herdersem verwelkomt zijn nieuwe parochieherder. Historische
  praalstoet bij de aanstelling van pastoor Van Vlemmeren
  op 17 oktober 1954
 • De molenaarsfamilie De Vos te Meldert, Moorsel en
  Baardegem
 • De nieuwe capelle voor Sinte Peeternelle
 • De Kapel van de Heilige Petronella te Meldert
 • Omtrent ‘De Zavelputten’ te Meldert
 • Albert Van Mijlbeke en Joannes Dumoulin, pastoor te Meldert
 • De bevolking van Meldert in 1693
 • Vechtpartij op Doment (1779)
 • E. H. Roger Ghysens 50 jaar priester
 • De genealogie van het geslacht van Moorsel / van Meldert
 • 26 december 1867: Moorselaar, zouaaf in het Pauselijk
  leger, overlijdt in Rome
 • De kadasterplannen van Popp – de kaart van de gemeente
  Moorsel (deel 2)
 • Herinneringen uit Moorsel (1973-1982)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *