Sint-Antonius Herdersem 2023

Na een onderbreking van twee jaar kunnen we onze patroonheilige weer vieren. Dit jaar gaan de traditionele feestelijkheden rond Sint-Antonius Abt, tweede doch belangrijkste patroonheilige van Herdersem, door in het weekend na zijn feestdag, namelijk van vrijdag 20 tot en met maandag 23 januari 2023. Zoals gewoonlijk verzorgt de Gilde van Sint-Antonius alle kerkelijke plechtigheden en zorgt de Dorpsraad voor de kermisactiviteiten. De Heemkundige Kring De Faluintjes zorgt dit jaar ook weer voor een prachtige tentoonstelling in het Parochiaal Centrum.

De Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen werden dit jaar erkend door minister van Cultuur Jan Jambon als Vlaams immaterieel erfgoed. Dit geeft onze Herdersemse viering nog een extra feestelijk tintje.

Vrijdag 20 januari 2023

Op vrijdag 20 januari 2023 is er te 14.30 uur een gebedsdienst rond Sint-Antonius Abt voor de bewoners van Denderrust in de patio van de Zorgcampus Alfons De Cockstraat 12A, opgeluisterd door leden van het Koninklijk Gemengd Parochiaal Zangkoor van Herdersem en in aanwezigheid van de gildenmeesters.

Eveneens op vrijdag 20 januari 2023 om 14.30 uur in het Parochiaal Centrum dansnamiddag en koffietafel voor alle 55-plussers en om 21.00 uur Dorpsbal met lokaal talent in het Parochiaal Centrum en Boerenfuif van de KSA in het Jeugdhuis.  

Zaterdag 21 januari 2023

0p zaterdag 21 januari 2023 te 19.00 uur in het Parochiaal Centrum opening van de tentoonstelling ‘Ten Beeldeken verbeeldt’ – Het verhaal over het ontstaan van Herdersem, gevolgd door receptie voor alle aanwezigen. Organisatie Heemkundige Kring De Faluintjes.

Receptie Dorpsraad na de Sint-Antoniusstoet en pensenworp 1988. V.l.n.r.: Omer Noël (wijkagent Herdersem), Hubert De Neef, Albert Pieters, Antoine Muylaert, Maurice De Kerpel (burgemeester van Aalst), Mevr. De Kerpel, John De Neef (Sint-Antonius), Albert Stockman, Louis Lockefeer, René Saeys, Guido Van den Bremt, Albert De Rop, Jos Muylaert (persmedewerker De Voorpost), Fons Dierickx (Gilde van Sint-Antonius).

Zondag 22 januari 2023

Op zondag 22 januari 2023, kermiszondag, te 9.15 uur plechtige hoogmis in de parochiekerk, opgedragen door E.H. Peter Kiekens, pastoor van Herdersem en opgeluisterd doorH. Roger Ghijselm het Koninklijk Gemengd Parochiaal Zangkoor van Herdersem o.l.v. Jos De Brucker. De tentoonstelling in het Parochiaal Centrum is doorlopend open van 10 tot 22 uur.  

Blikvanger wordt de grootse Sint-Antoniusstoet, welke op zondag 22 januari 2023 vanaf 13.30 uur door de straten van Herdersem trekt. Opnieuw wordt door de diverse groeperingen, scholen en wijken van onze gemeente gewerkt rond het thema ‘Geschiedenis en folklore van Herdersem, vooral gelinkt aan Sint-Antonius’. Alle groepen zijn momenteel erg intens bezig met de voorbereiding ervan. Ook de Herdersemse reuzen Benedikt en Falle, alsook de reuzengroep Julius Caesar uit Serskamp zijn dit jaar van de partij. Na de stoet is er –en dit reeds sinds 1963- de jaarlijkse pensenworp, eerst deze voor de kinderen naar de zilveren pens (16.30 uur), gevolgd door deze naar de gouden pens (17.00 uur). Aansluitend dorpsreceptie voor alle inwoners in de Basisschool ’t Meivisje.

Sint-Antoniusstoet 1991. Groep Gudstraat, foto genomen aan het WZC Denderrust. V.l.n.r.: Hilde Van Mossevelde, Hilde Van Gijsegem met dochtertjes Tineke en Mieke Stockman, Nele Boel, Marc Boel, Paul Stockman, Nelly Vinck, Ignace Vinck, Philemon Vinck, Jozefien De Landtsheer.

Maandag 23 januari 2023

Op maandag 23 januari 2023, kermismaandag en hoogdag van de Sint-Antoniusviering,  wordt naar aloude traditie (onafgebroken sinds 1690 op de vorige twee jaren na) om 10 uur in de kerk van Herdersem de Moorselse mis opgedragen door de geestelijkheid van Moorsel en Herdersem en in aanwezigheid van de suisse van Moorsel. Homilie door E.H. Vandenhole, de nieuwe deken van Aalst. Deze plechtige eucharistieviering wordt naar aloude traditie opgeluisterd door het Herdersems Koninklijk Gemengd Parochiaal Zangkoor aangevuld met een aantal leden van het Moorselse koor ‘Canticorum Jubilo’. Tijdens de offergang wordt aan alle aanwezigen (en dit reeds voor de 25ste opeenvolgende keer) een fraai herinneringsprentje uitgereikt. Na de mis is er dan buiten aan de kerkdeur de openbare verkoop van de geschonken offergaven in natura door de gildenmeesters en dit ten voordele van de werking van de Herdersemse confrerieën

Tijdens alle missen van het weekend gebeuren de omhalingen zoals naar aloude gewoonte door de gildenmeesters van de confrerie. Dit jaar zal het prachtige oude beeld van de H. Antonius Abt (destijds gestolen en in 2010 terug verworven en momenteel in bewaring in het stedelijk museum te Aalst) voor de duur van de kermis en voor het eerst opnieuw sinds 2017, naar Herdersem worden teruggebracht. Een bezoek aan de kerk zeker waard!

Het zal samen met het mooie 18de eeuwse reliekschrijn van de H. Antonius uitgestald en versierd worden vóór het prachtige zijaltaar van de heilige, rechts vooraan in de kerk. Na elke mis is er zegen met de relikwie van Sint-Antonius Abt. Alle bedevaarders zijn van harte welkom te Herdersem!

Ook de tentoonstelling in het Parochiaal Centrum is die dag nog doorlopend open van 10 tot 16 uur met rondleidingen voor de leerlingen van de Herdersemse basisscholen.

Van 14 tot17 uur is er ook nog een dansnamiddag voor senioren met live ‘music4you’ in het Clubhuis Harding – Kaatsclub S.V. Herdersem.

Traditioneel zorgt de Koninklijke Harmonie Concordia et Docilitas gedurende deze  kermisdagen ook voor een verzorgd eetfestijn in de polyvalente zaal, Kouterbaan (open op zaterdag vanaf 18 uur, zondag en maandag telkens van 11.30 tot 15.00 uur).

We wensen alvast aan iedereen een mooie  en aangename kermis toe.   

Het oude 17de eeuws beeld van de H. Antonius Abt dat voor de duur van de kermis naar Herdersem wordt teruggebracht. Foto 2010.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *