Opening natuurgebied Biezebroeken en Trollenpad

Wat hebben magische trollen en een heks met elkaar gemeen? Ze wonen in het eeuwenoude bronbos Biezebroeken te Moorsel-Aalst. Kom wandelen, spelen en het verhaal ontdekken tijdens de feestelijke opening van het Trollenpad op zondag 15 mei 2022.

Het Trollenpad is een toegankelijk wandelpad (2,5 à 3 km) op maat van jonge gezinnen, voorzien van verschillende belevingselementen, een onbewaakte speelzone en houten trollen die vertellen over de verborgen magie van het eeuwenoude bronbos Biezebroeken. In dit project slaan de Aalsterse afdelingen van Junior Chamber International (JCI)  Natuurpunt de handen in elkaar om mens en natuur op een speelse wijze te verbinden. We verwelkomen jullie graag!

De Biezebroeken als bronbos

Tussen Kattenbroek, Boekveld, Hoeksken en Traffelgem ligt een eeuwenoud bos, waar de bronnen van de Monnikhofbosbeek ontspringen. De kruidlaag is er bijzonder rijk aan voorjaarsbloeiers en er groeien ook nog oorspronkelijke boomsoorten. Het bos heeft zijn “overleven” te danken aan de drassige bodem, want er ontspringen bronnen. De verschillende heldere beekjes die er ontstaan vloeien naar de Monnikhofbosbeek, waarin ook de Pasbeek uitmondt, die naar de Dender vloeit. Daarom hoort de Biezebroeken tot het grote Natuurgebied Beneden-Dender. Al in de 16de eeuw is er sprake van “den Biesbrouck” en later van “Kattenbroek”. De biezen verwijzen naar planten als biezeknoppen, pitrus, veldrus en zeggesoorten. Broek is een oud Nederlands woord voor moeras.

Foto: Katrien Buysse

Voorjaarsflora die tot de top behoort

Het is de bosflora die ons leert dat het om een “oud” bos gaat, terwijl in de boomlaag nog waardevolle soorten als gewone vogelkers, es, iep, zomereik, beuk en abeel groeien. Nog voordat het oogverblindend boeiend tapijt van daslook begin mei verschijnt, kan je volgende bossoorten al vinden: muskuskruis, bosanemoon, bosbingelkruid, slanke sleutelbloem, kruipende zenegroen, dotterbloem, gewone salomonszegel, gevlekte aronskelk en wilde hyacint. De reuzenpaardenstaart verraadt ons op veel plaatsen dat er kwelwater uit de grond borrelt. Andere waardevolle planten zijn blauwzwarte rapunzel, eenbes, gele dovenetel, boskortsteel, reuzenzwenkgras, bleeksprorig viooltje en egelboterbloem. Van de Carexfamilie zijn moeraszegge, valse voszegge, boszegge, ruige en ijle zegge van de partij.

Naar meer biodiversiteit in de graslanden

Zompige graslanden ten noorden van het bos zijn ongeschikt voor de landbouw en kunnen aan de bosrand op de natte plaatsen evolueren naar een vochtig grasland met dotterbloemen, watermunt, valeriaan, wolfspoot en beekpunge. Op de drogere delen ligt binnen het Reservaat een grasland dat weinig of niet bemest werd. Het ontwikkelt, dankzij geschikt maaibeheer, tot een bloementapijt dat een festijn is voor bijen, vlinders en andere gevleugelden. De kaardenbol pronkt in de zomer boven alles uit. Ongeveer 140 verschillen soorten planten vinden er hun biotoop. De paaltjes van de afrastering van weleer zijn een ideale uitkijkpost voor de steenuil. Eekhoorn, egel, mol, bunzing, wezel en hermelijn kunnen een schuilplaats vinden onder de takkenmuren en –hopen die we voor hun welbevinden laten liggen.

De biezebroeken

Trollenpad: een wereld op zich voor jonge kinderen

Uniek is het pad dat over een lengte van 2 à 3 km werd ingericht als avontuurlijk pad voor jonge kinderen. Ze kunnen er leren hoe de bijen honing maken, waarom de egel zich onder takken verstopt en hoeveel soorten vlinders er rondfladderen. Via spelelementen verkennen de jongsten een vertelhoekje onder de hazelaars, een varenhoekje in het bos, een speelzone met een takkenhuis en takken waarmee ze zelf een kamp kunnen maken. De in hout gesculpteerde trollen zijn hun gids.

Toerisme in de regio en lokale handel


Schrik ook niet als je bij de lokale handel plots een kleurrijke trol ziet. Met de steun van FabLab Aalst worden er immers 3D trolletjes geprint die de stad zullen veroveren. Ook zijn er al heel wat leuke samenwerkingen aangegaan met de lokale handel in de Faluintjes en centrum Aalst en vind je trollenkoeken bij Bellekens Bakker, trollenpralines bij Dingsken Ijs, trollenkaas bij Faluintjeskaas, een belegd trollenbroodje bij Atelier Mémé, trollenijs bij kaasboerderij Keymeulen. Ook aan de volwassenen werd er gedacht: Limonkeurken voorziet een rode likeur van trollenbloed, je kan genieten van trollencocktails in de Sporthal Faluintjes en bij The Siren’s Cove uit Wieze kan je heksenrum kopen. Wie wil kan ook trollenkoffie verkrijgen in de winkel van Maeskes Roem. Het is geweldig om te zien hoe dit project zo veel onverwachte steun heeft gekregen. Ga dus zeker eens langs bij deze handelaars en steun het project! Een overzicht van alle acties is te vinden op de website www.trollenpad.be

We verwelkomen jullie graag!

Kom jij spelen, wandelen en de unieke natuur ontdekken? We verwelkomen jullie graag tijdens de feestelijke opening op zondag 15 mei tussen 14u en 17u.

Nog meer informatie op www.trollenpad.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *