Wij stelden u ons vijfde jaarboek voor…

De feestelijke voorstelling zal plaatsvinden op vrijdag 28 oktober 2022 om 19.30 uur in de Sint-Martinuskerk te Moorsel. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

Wij zijn blij ook dit jaar opnieuw een ledenavond te kunnen organiseren, met als hoogtepunt de voorstelling van ons nieuwe jaarboek. Het vijfde jaarboek van de Heemkundige Kring De Faluintjes wordt een waardige opvolger van zijn vier voorgangers sedert de transformatie in 2018.

Het jaarboek is een heemkundige publicatie met een gevarieerde inhoud in 22 bijdragen (zie verder onder inhoudstafel) op 488 pagina’s en met ruim 350 nooit eerder gepubliceerde foto’s en illustraties uit het verre en meer nabije verleden van de vier Faluintjesgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel.

Wij nodigen alle leden van onze kring uit op deze heemkundige avond en hopen hen een exemplaar van ons jaarboek te mogen overhandigen. Ook niet-leden en sympathisanten zijn van harte welkom op deze voorstelling.

Na het officiële gedeelte kunnen de leden en intekenaars hun exemplaar van het jaarboek afhalen in het Trefcentrum ‘Bergsken’, achter de pastorie, waar ook de receptie zal plaatsvinden.

Wie nog geen lid is of wie niet intekende, kan ter plaatse nog een exemplaar aankopen, zolang de voorraad strekt. Niet-leden kunnen nog reserveren door overschrijving van 30 euro naar rekeningnummer BE16 0682 2085 4374 van Heemkundige Kring De Faluintjes, Grote Baan 193, 9310 Herdersem, of bij één van onze bestuursleden.

Na deze avond zullen de jaarboeken die nog niet werden afgehaald door enkele bereidwillige bestuursleden aan huis worden bezorgd binnen de Faluintjesgemeenten en de buurgemeenten. De niet afgehaalde exemplaren van leden die verder uit de omtrek wonen, worden via de postdiensten bezorgd.

Technische gegevens

 • Formaat: gesloten 165 x 235 mm
 • Binnenwerk: 488 pagina’s, ca. 350 illustraties, kleurendruk, maco mat 115 gr
 • Omslag: papier 250 gr, matte plastificatie
 • Prijs: gratis voor de leden 2022, niet-leden: 30 euro

Programma voor vrijdagavond 28 oktober 2022

 • Verwelkoming en bondig overzicht van de inhoud door Fons Dierickx, voorzitter Heemkundige Kring De Faluintjes
 • Muzikaal intermezzo door Joost en Claire uit Herdersem (deel 1)
 • Lezing ‘Dominus vobiscum. Over het rijke en niet zelden vrolijke Roomse leven in het Vlaanderen van vóór het concilie’ door Marc De Bie
 • Muzikaal intermezzo door Joost en Claire uit Herdersem (deel 2)
 • Overhandiging van de eerste exemplaren
 • Receptie voor alle aanwezigen in het Trefcentrum ‘Bergsken’

INHOUDSTAFEL JAARBOEK 2022

 • Edito bij het vijfde jaarboek
  Fons Dierickx
 • Inwoners van de Faluintjes 600 jaar geleden
  Herman Bruyland
 • Strijd om de erfenis van Marie Verdoodt te Baardegem
  Edmond Schoon & Ben Vermoesen
 • Verpachting der kerkstoelen in de kerk te Baardegem 1872-1875
  Jan C.A. De Clerck
 • Sport en spel in het Baardegems
  Marc De Bie
 • Jozef Blindeman (1877-1954) wegbereider
  Marc De Bie
 • Het Parochiaal Centrum al halve eeuw het kloppend hart van Herdersem. Vijftig jaar Parochiaal Centrum en vijftig jaar Centrumfeesten
  Fons Dierickx
 • Azijnbrouwer Jacobus Robijns uit Meldert
  Edmond Schoon & Ben Vermoesen
 • De hoofdmeier ten strijde tegen Jan Geerstman te Meldert in 1666
  Edmond Schoon & Ben Vermoesen
 • Een aadt Meljerts woordboeck
  Edmond Schoon & Ben Vermoesen
 • Elisabeth Van Onder de Venster, vondelinge te Meldert (1829)
  Herman Bruyland
 • Victor Nuelant honderd jaar geleden naar Meldert gerepatrieerd
  Roger Broucke
 • Ons eerste communie doen …..
  Arnold Van de Perre
 • ‘Meldert vroeger’ met Walter Van Brempt (geboren 1936)
  Arnold Van de Perre
 • Cijnzen, tienden en hoofdcijnzen van de Sint-Pietersabdij te Gent in Moorsel
  Daniël Aelbrecht & Ariël Van den Bossche
 • Een voorloper van moderne marketing te Moorsel: spaarzegels
  Ariël Van den Bossche & Bernadette Van Rossem
 • Honderd jaar duivensport in Moorsel
  Philip Rottiers & Fred Van Biesen
 • Het kadasterplan van de gemeente Moorsel van P.C. Popp (deel 1) wordet
  Fred Van Biesen
 • Zolderschatten. Het verhaal van Louis De Landsheer, krijgsgevangene in Etzersdorf Oostenrijk
  Freddy Van den Steen & Wilfried Moens
 • Vic Nuelant, onze beroepswielrenner uit Moorsel stopte vijftig jaar geleden met koersen
  Louis de Ridder
 • Burgemeesterswandeling door Moorsel
  Fred Van Biesen
 • Gouden huwelijksjubileum van Jozef Philips en Clementine De Block in 1959 te Moorsel
  Fred Van Biesen
 • De korte loopbaan van Emmy Cammerman in de Kloosterschool te Moorsel
  Fred Van Biesen   

Speciaal voor de vrienden van het Parochiaal Centrum te Herdersem, dat in augustus 2022 zijn 50-jarig bestaan vierde, samen met de 50ste verjaring van de Centrumfeesten

‘Het Parochiaal Centrum al halve eeuw het kloppend hart van Herdersem. Vijftig jaar Parochiaal Centrum en vijftig jaar Centrumfeesten’ – Fons Dierickx – pagina 111-186

In dit vijfde jaarboek is het eerder aangekondigde artikel rond de geschiedenis van het Parochiaal Centrum en de Centrumfeesten naar aanleiding van de 50ste verjaring, gepubliceerd. Het artikel behandelt de lange voorgeschiedenis (tijd van de Patronage), de moeilijke weg naar de verbouwing en het verdere verloop gedurende de voorbije 50 jaar. Ook een overzicht van 50 jaar Centrumfeesten mag niet ontbreken. Dit alles overvloedig geïllustreerd met ca. 100 nooit eerder gepubliceerde foto’s en afbeeldingen.     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *